Радионица о типовима насиља

По Конвенцији о правима детета свако дете има право на образовање, а сврха образовања је да дете развије своју личност, таленте, менталне и физичке способности у највећој могућој мери. Школа треба да омогући сваком детету припрему за вођење одговорног и мирног живота, у слободном друштву. Поред овога, у Конвенцији се наводи да нико, ни на […]

Matična škola

Наша школа постоји од 1870.године. На иницијативу грађана отворена је по први пут у селу Каменица, које је тада имало 25 домова. Школа је оbухватала ученика из села: Каменице, Робовца, Мочара, Босца, Стрелице, Гризима, Ајновца и других околних села са подручја Криве реке. Школа је у првом времену радила у саставу цркве у Косовској Каменици. […]