Тимови

Председници стручних већа:

Стручно веће српског језикаЈелена Ђонић
Стручно веће страних језикаМарија МИтковић
Стручно веће природних наукаБогдан Здравковић
Стручно веће историје и географијеМилица Васић
Стручно веће ТИО и информатике и рачунарстваМарија Тасић
Стручно веће математикеАлександар Ристић
Стручно веће вештинаМилан Пешић
Стручно веће физичког васпитањаЈугослав Јанковић
Стручно веће разредне наставеДраган Арсић

Разредне старешине:

V-1
Тања Арсић
V-2
Ненад Ђорђевић
V-3
Марија Тасић
V-4
Марија Митковић
VI-1
Јелена Ђонић
VI-2
Милош Цветковић
VI-3
Марио Јовановић
VI-4
Богдран Здравковић
VII-1
Марина Трајковић
VII-2
Бобан Филиповић
VII-3
Александар Ристић
VII-4
Сунчица Тасић
VIII-1
Дејан Перић
VIII-2
Бисерка Симић
VIII-3
Драган Крстић
VIII-4
Милица Васић

Тим за Програм културних активности школе:

Стручни актив за развојно планирање:

Тим за самовредновање:

Тим за програм заштите животне средине:

Тим за сарадњу са локалном самоуправом:

Тим за сарадњу са родитељима:

Тим за ИОП:

Тим за за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања:

Одржавање сајта школе:

Комисија за израду Плана рада школе: