Историјат

Наша школа постоји од 1870.године. На иницијативу грађана отворена је по први пут у селу Каменица, које је тада имало 25 домова. Школа је оbухватала ученика из села: Каменице, Робовца, Мочара, Босца, Стрелице, Гризима, Ајновца и других околних села са подручја Криве реке.

Школа је у првом времену радила у саставу цркве у Косовској Каменици. Нешто касније, због црквених потреба школска зграда је била издвојена, али опет у оквиру црквеног двришта. Зграда је била величине 4х6m2. Ова школска зграда разрушена 1946. године. Збого повећања броја ученика 1906. године сазидана је нова школска зграда од две учионице.

У првим годинама рада школе било је уписано до 15 ученика, и то само мушке деце. Сваке године број деце се повећавао, а од 1908. школу почињу да похађају и женска деца. Школа није била обавезна ни за женску, ни за мушку децу.

Први учитељ у новоотвореној школи у Косовској Каменице био је Сава Поповић, отресит човек који је самостално научио да пише и чита. Школа је била врло слабо опремљена наставним и очигледним средствима. Од предмета, у периоду до 1915. године изучавали су се: веронаука, српски језик, рачуни, историја, географија, познавање природе, лепо писање и цртање.

  1. школа је прекинула рад наиласком Бугара на ову територију, и прекид у раду трајао је све до 1919. године. 1941. године школа је поново престала са радом услед окупације наше земље од стране Немаца, а нашег места од Италијана. По ослобођењу наше земље новембра 1944. године, школа је наставлиа са радом 1. септембра 1945. године. У школи је било 120 ученика. С` обзиром да се стално повећавао број ученика, 1962. године школа започиње рад у новој школској згради на два спрата. Зграда је имала 6 учионица и 1 стан за просветне раднике.

Посебно се запажа напредак школе у школској 1958/59 год. када школа у Каменици постаје матична у чији састав улазе истурена одељења у Беривојцу, Босцу, Мигановцу, а нешто касније и у Бушинцу. Школа носи назив “Осмогодишња школа 16. новембар”. Овај назив је добила школске 1956/57 год. Школке 1963/64 било је уписано 1800 ученика, 28 одељења, и то 17 виших и 11 нижих разреда. У школи је радило 28 просветних радника.

  1. децембра 1994. године мења називу у “ОШ Десанка Максимовић”. Од школске 1995/96. године настава почиње да се одвија у новој школској згради укупне површине 2212m2.