Важно обавештење

Обавештавамо наставнике да ће се седница  одељенског већа за ниже разреде одржати 14.11.2017. године са почетком у 17:00h у сали матичне школе.

Дневни ред:

 1. Извештај о успеху и дисциплини ученика на крају првог тромесечја
 2. Извештај о реализацији плана и програма редовне наставе
 3. Извештај о реализацији плана и програма ваннаставних активности
 4. Предлог мере за побољшање резултата рада са ученицима
 5. Разно

Обавештавамо наставнике предметне наставе да ће се седница одељенског већа одржати 14.11.2017. године са почетком у 18:00h у сали матичне школе.

Дневни ред:

 1. Извештај о успеху и дисциплини ученика на крају првог тромесечја
 2. Извештај о реализацији плана и програма редовне наставе
 3. Извештај о реализацији плана и програма ваннаставних активности
 4. Предлог мере за побољшање резултата рада са ученицима
 5. Разно

Обавештавамо наставнике да ће се седница наставничког већа одржати 16.11.2017. године са почетком у 18:00х у сали матичне школе.

Дневни ред:

 1. Тромесечна анализа васпитно образовног рада
  • Анализа извештаја стручних актива и педагошког колегијума
 2. Анализа понашања и дисциплине ученика
 3. Реализација наставног плана и програма
 4. Планирање родитељских састанака
 5. Извештај о стручном усавршавању наставника
 6. Разно

Leave a Reply